Zvārtavas pils

Vidzeme, Apes novads, 170 km no Rīgas

26628302