Vēju paradīze viesnīca

Kurzeme, Pāvilostas novads, 217 km no Rīgas

26446644