Pie vecā kalēja atpūtas vieta

Latgale, Daugavpils novads , 250 km no Rīgas

26569260