Klīves pirts atpūtas vieta

Zemgale, Valgundes novads, 45 km no Rīgas

20232331